ZKT MB560VL Finger Print
336,000 Ks

ZKT MB560VL Finger Print တွင် 3 inch TFT display screen အသုံးပြုပေးထားပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Keyboard ပါဝင်ခြင်းကြောင့် စာရင်းသွင်းရာတွင် လွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါသည်။ USB Interface မှ PC သို့ Upload လုပ်နိုင်ပြီး Finger Print Capacity and Face Capactiy ကို 3000 ထိ အသုံးပြု၍ ရပြီး Access Control Device များနှင့်လဲ တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။