IEASUN UF 725 4GB(3 In 1)modem
33,000 Ks

IEASUN UF 725 4GB(3 In 1)modem သည် sim card ထည့်၍လိုသလိုအသုံးပြုနိုင်သည်။laptop များအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။