Lite on External Drive
85,000 Ks

Lite on External Drive တွင် Speed 8x/8x/5x ဖြစ်တာကြောင့် ‌‌‌‌‌ဒေတာအချက်အလက်များကို အချိန်ခဏအတွင်းမှာ လျင်မြန်စွာ ကူးယူနိုင်ပါသည်။

Lite On Sata DVD RW Drive
72,000 Ks

Lite On Sata DVD RW Drive တွင် 8x buring speed ပါဝင်တာကြောင့် အချိန်ခဏအတွင်းမှာ မိမိအလုပ်ကိစ္စများကို လျှင်မြန်စွာပြီးမြောက်စေမည့် အမျိုးအစားကောင်းလေးဘဲဖြစ်ပါသည်။