Most Popular Category
New Arrival
New
product_img3
 • Add To Cart
 • Galaxy A25 လေးကတော့ မျက်နှာပြင် 6.5 inches ရှိပြီး Super AMOLED အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ 120Hz နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရာမှာ သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ Main Camera 50MP နဲ့ Selfie Camera 13MP ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီပိုင်းမှာဆို ရင်လည်း Li-Ion 5000 mAh, non-removable ပါဝင်ပြီး Charging 25W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါသည်။

  " data-item-price="1,149,000 Ks" data-item-avail="1" data-item-availdesc="In Stock" data-product-id="14017">
New
product_img3
 • Add To Cart
 • Galaxy A25 လေးကတော့ မျက်နှာပြင် 6.5 inches ရှိပြီး Super AMOLED အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ 120Hz နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရာမှာ သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ Main Camera 50MP နဲ့ Selfie Camera 13MP ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီပိုင်းမှာဆို ရင်လည်း Li-Ion 5000 mAh, non-removable ပါဝင်ပြီး Charging 25W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါသည်။

  " data-item-price="1,149,000 Ks" data-item-avail="1" data-item-availdesc="In Stock" data-product-id="14017">
Popular Items
product_img3
 • Add To Cart
 • Galaxy A25 လေးကတော့ မျက်နှာပြင် 6.5 inches ရှိပြီး Super AMOLED အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ 120Hz နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရာမှာ သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ Main Camera 50MP နဲ့ Selfie Camera 13MP ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီပိုင်းမှာဆို ရင်လည်း Li-Ion 5000 mAh, non-removable ပါဝင်ပြီး Charging 25W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါသည်။

  " data-item-price="1,149,000 Ks" data-item-avail="1" data-item-availdesc="In Stock" data-product-id="14017">
Samsung Galaxy A25 5G(8/256GB)Black
1,149,000 Ks
1,199,000 Ks
NEW
product_img3
 • Add To Cart
 • Galaxy A25 လေးကတော့ မျက်နှာပြင် 6.5 inches ရှိပြီး Super AMOLED အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ 120Hz နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရာမှာ သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ Main Camera 50MP နဲ့ Selfie Camera 13MP ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီပိုင်းမှာဆို ရင်လည်း Li-Ion 5000 mAh, non-removable ပါဝင်ပြီး Charging 25W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါသည်။

  " data-item-price="1,149,000 Ks" data-item-avail="1" data-item-availdesc="In Stock" data-product-id="14017">
Samsung Galaxy A25 5G(8/256GB)Yellow
1,149,000 Ks
1,199,000 Ks
NEW
product_img3
 • Add To Cart
 • Galaxy A25 လေးကတော့ မျက်နှာပြင် 6.5 inches ရှိပြီး Super AMOLED အသုံးပြုပေးထားပြီးတော့ 120Hz နဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အသုံးပြုရာမှာ သွက်လက်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ Main Camera 50MP နဲ့ Selfie Camera 13MP ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်ထရီပိုင်းမှာဆို ရင်လည်း Li-Ion 5000 mAh, non-removable ပါဝင်ပြီး Charging 25W ဖြစ်တာကြောင့်အားသွင်းမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါသည်။

  " data-item-price="1,149,000 Ks" data-item-avail="1" data-item-availdesc="In Stock" data-product-id="14017">
Samsung Galaxy A25 5G(8/256GB)Light Blue
1,149,000 Ks
1,199,000 Ks