CHIONE E2-120LTE RGB Fan
97,060 Ks

CHIONE E2-120LTE RGB Fan သည်အစိတ်အပိုင်းများကို အေးမြစေသောကြောင့် PC ၏ သက်တမ်းကို ကြာရှည်စေနိုင်ပါသည်။ပန်ကာ၏ ထောင့်ရှိကူရှင်များသည် အသံလှိုင်းနှင့် ပိုမိုသေးငယ်သော တုန်ခါမှုတို့ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးသည်။ LED မီးများပါ၀င်ထားမှုကြောင့် ပိုမိုလှပေစေပါသည်။