CHIONE E2-120LTE RGB Fan
91,310 Ks

CHIONE E2-120LTE RGB Fan သည်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို နှောင့်နှေးစေပြီး PC ၏ သတ်တမ်းကိုကြာရှည်စေနိုင်ပါသည်။ပန်ကာ၏ ထောင့်ရှိကူရှင်များသည် အသံလှိုင်းနှင့် ပိုမိုသေးငယ်သော တုန်ခါမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဆူညံ့သံများကို လျှော့ချပေးသည်။ LED မီးများပါ၀◌င်ထားမူကြောင့် ပိုမိုလှပေစေပါသည်။